Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret for forbrugere

(En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller deres uafhængige erhvervsmæssige aktivitet, kan tilskrives dem)

Afbestillingspolitik

Ret til tilbagekaldelse Du har ret til at tilbagekalde denne kontrakt inden fjorten dage uden at begrunde. Tilbagekaldelsesperioden er fjorten dage fra dagen for tilbagekaldelse,

- hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, bortset fra transportøren, har taget besiddelse af varerne, forudsat at du har bestilt en eller flere varer under en enkelt ordre, og at varerne leveres under en enkelt levering;

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Vintage Designer, Bøgelunden 2 / DK - 6840 Oksbøl, telefonnummer: +45 27827896 e-mail-adresse: info@vintage-designer.eu) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev, fax eller e-mail sendt med posten) om din beslutning om at trække sig ud af denne aftale. Du kan bruge den vedhæftede formular til tilbagetrækning, som ikke er obligatorisk.

For at overholde tilbagekaldelsesperioden er det tilstrækkeligt at sende meddelelsen om udøvelsen af ​​retten til tilbagekaldelse inden udløbet af tilbagekaldelsesperioden.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du ophæver denne aftale, refunderer vi dig for alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (undtagen ekstra gebyrer, der følger af, at du valgte en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), straks og ikke senere end fjorten dage fra den dato, hvor vi modtager anmeldelse af din tilbagekaldelse af denne aftale. Til denne refusion bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte til den originale transaktion, medmindre udtrykkeligt er aftalt andet med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet for denne refusion.

Vi kan nægte at tilbagebetale, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligere.

Du skal returnere eller udlevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder inden for fjorten dage senest fra den dato, hvor du underretter os om annullering af denne aftale. Denne periode anses for at være overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af den fjorten-dages periode.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du er kun ansvarlig for ethvert værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at teste varens tilstand, egenskaber og funktionalitet.

Årsager til udstødelse eller udryddelse

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

- for levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til den produktion, som en individuel udvælgelse eller bestemmelse af forbrugeren er afgørende for, eller som er klart tilpasset forbrugernes personlige behov;

- levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet; - levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på kontraktens indgåelse, men som kan leveres tidligst 30 dage efter indgåelsen af kontrakten, og hvis nuværende værdi afhænger af udsving i det marked, som den erhvervsdrivende ikke har kontrol over;

- til levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, undtagen abonnementskontrakter.

Fortrydelsesretten udløber for tidligt for kontrakter

- til levering af forseglede varer, som ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis deres forsegling er fjernet efter levering

- til levering af varer, hvis de er uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;

- til levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er fjernet efter levering.

________________________________________________________________________________

Eksempel på tilbagekaldelsesformular

(Hvis du vil annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage).

- Til Vintage Designer, Bøgelunden 2 / DK - 6840 Oksbøl, Telefon: +45 27827896 E-mail-adresse: info@vintage-designer.eu

- Jeg / vi (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, der er indgået af mig / os (*) om køb af følgende varer (*) /

levering af følgende service (*)

- Bestilt den (*) / modtaget den (*)

- Forbrugerens navn

- Forbrugerens (e) adresse

- Underskrift af forbruger (e) (kun i tilfælde af kommunikation på papir)

- Dato

(*) Slet som relevant.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret for forbrugere

(En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller deres uafhængige erhvervsmæssige aktivitet, kan tilskrives dem)

Afbestillingspolitik

Ret til tilbagekaldelse Du har ret til at tilbagekalde denne kontrakt inden fjorten dage uden at begrunde. Tilbagekaldelsesperioden er fjorten dage fra dagen for tilbagekaldelse,

- hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, bortset fra transportøren, har taget besiddelse af varerne, forudsat at du har bestilt en eller flere varer under en enkelt ordre, og at varerne leveres under en enkelt levering;

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Vintage Designer, Bøgelunden 2 / DK - 6840 Oksbøl, telefonnummer: +45 27827896 e-mail-adresse: info@vintage-designer.eu) ved hjælp af en klar erklæring ( f.eks. et brev, fax eller e-mail sendt med posten) om din beslutning om at trække sig ud af denne aftale. Du kan bruge den vedhæftede formular til tilbagetrækning, som ikke er obligatorisk.

For at overholde tilbagekaldelsesperioden er det tilstrækkeligt at sende meddelelsen om udøvelsen af ​​retten til tilbagekaldelse inden udløbet af tilbagekaldelsesperioden.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du ophæver denne aftale, refunderer vi dig for alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (undtagen ekstra gebyrer, der følger af, at du valgte en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), straks og ikke senere end fjorten dage fra den dato, hvor vi modtager anmeldelse af din tilbagekaldelse af denne aftale. Til denne refusion bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte til den originale transaktion, medmindre udtrykkeligt er aftalt andet med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet for denne refusion.

Vi kan nægte at tilbagebetale, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligere.

Du skal returnere eller udlevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder inden for fjorten dage senest fra den dato, hvor du underretter os om annullering af denne aftale. Denne periode anses for at være overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af den fjorten-dages periode.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du er kun ansvarlig for ethvert værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at teste varens tilstand, egenskaber og funktionalitet.

Årsager til udstødelse eller udryddelse

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

- for levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til den produktion, som en individuel udvælgelse eller bestemmelse af forbrugeren er afgørende for, eller som er klart tilpasset forbrugernes personlige behov;

- levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet; - levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på kontraktens indgåelse, men som kan leveres tidligst 30 dage efter indgåelsen af kontrakten, og hvis nuværende værdi afhænger af udsving i det marked, som den erhvervsdrivende ikke har kontrol over;

- til levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, undtagen abonnementskontrakter.

Fortrydelsesretten udløber for tidligt for kontrakter

- til levering af forseglede varer, som ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis deres forsegling er fjernet efter levering

- til levering af varer, hvis de er uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;

- til levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er fjernet efter levering.

________________________________________________________________________________

Eksempel på tilbagekaldelsesformular

(Hvis du vil annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage).

- Til Vintage Designer, Bøgelunden 2 / DK - 6840 Oksbøl, Telefonnummer: +45 27827896 E-mail-adresse: info@vintage-designer.eu

- Jeg / vi (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, der er indgået af mig / os (*) om køb af følgende varer (*) /

levering af følgende service (*)

- Bestilt den (*) / modtaget den (*)

- Forbrugerens navn

- Forbrugerens (e) adresse

- Underskrift af forbruger (e) (kun i tilfælde af kommunikation på papir)

- Dato

(*) Slet som relevant.