Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser
Generelle vilkår og kundeoplysninger

I. Generelle forretningsbetingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som udbyder (Sabine Schulz) via webstedet www.frenchic.dk. Medmindre andet er aftalt, modsættes inkluderingen af ​​dine egne vilkår og betingelser.

(2) Forbruger i henhold til følgende forskrifter er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives hans kommercielle eller hans uafhængige erhvervsaktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af ​​sin uafhængige erhvervsaktivitet.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer.

(2) Så snart du placerer det respektive produkt på vores websted, sender vi et bindende tilbud til dig om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
Varerne beregnet til køb placeres i "indkøbskurv". Ved at klikke på den tilsvarende knap i navigationslinjen kan du åbne "indkøbskurv" og foretage ændringer der når som helst.
Efter at have åbnet siden "Checkout" og indtastet dine personlige data såvel som betalings- og forsendelsesbetingelserne, vises alle ordredata endelig igen på ordreoversigt-siden.
Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) som din betalingsmetode, bliver du enten ført til ordreoversigtssiden i vores online shop, eller du vil først blive omdirigeret til webstedet for udbyder af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du omdirigeres til det respektive Sofortzahl-system, skal du foretage det passende valg eller indtaste dine data der. Endelig vil du blive omdirigeret tilbage til vores online shop på siden med ordreoversigt.
Før du sender din ordre, har du muligheden for at kontrollere alle detaljer igen, ændre dem (også via "tilbage" -funktionen i din internetbrowser) eller annullere købet.
Ved at indsende ordren via knappen "betalingsordre" erklærer du accept af tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine anmodninger om forberedelse af et tilbud er ikke bindende for dig. Til dette formål sender vi et bindende tilbud til dig i tekstform (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ​​ordren og fremsendelsen af ​​al information, der kræves i forbindelse med kontraktens indgåelse, er delvis automatiseret med e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du har deponeret hos os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails teknisk sikres, og især at den ikke forhindres af SPAM-filtre.


§ 3 Opbevaringsret, ejendomsret

(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er en iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejendomsret til varerne, indtil alle krav, der opstår som følge af det nuværende forretningsforhold, er afviklet fuldt ud. Før overdragelse af ejerskab af de reserverede varer er pantsætning eller overdragelse af ejerskab som sikkerhed ikke tilladt.

b) Du kan videresælge varerne under den almindelige forretningsdrift. I dette tilfælde tildeler du herved os alle krav på det fakturabeløb, der tilfalder dig fra videresalg; vi accepterer opgaven. Du er yderligere autoriseret til at indsamle kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os dog retten til selv at inddrive kravet.

c) Hvis de reserverede varer kombineres og blandes, får vi medejerskab af den nye vare i forholdet mellem fakturaværdien af ​​de reserverede varer og de andre behandlede varer på behandlingstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, for så vidt den realiserbare værdi af vores værdipapirer overstiger kravet, der skal sikres med mere end 10%. Valget af de værdipapirer, der skal frigives, er efter vores skøn.

§ 4 Garanti

(1) De lovbestemte rettigheder til ansvar for mangler findes.

(2) Som forbruger bliver du bedt om at kontrollere varen umiddelbart efter levering for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og til at underrette os og transportøren om eventuelle klager så hurtigt som muligt. Hvis du ikke gør det, vil dette ikke påvirke dine lovpålagte garantikrav.

(3) Hvis du er en iværksætter, gælder ovennævnte garantiregler i afvigelse fra ovenstående:

a) Kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalte som kvaliteten af ​​varen, men ikke andre reklamer, offentlige kampagner og erklæringer fra producenten.

b) I tilfælde af mangler yder vi garanti efter vores skøn enten ved at rette op på manglen eller ved efterfølgende levering. Hvis afhjælpningen af ​​manglen mislykkes, kan du efter eget valg kræve prisnedsættelse eller trække dig ud af kontrakten. Efter et andet mislykket forsøg skal korrektionen af ​​manglen anses for at være mislykket, medmindre andet er resultatet af typen af ​​genstand eller mangel eller andre omstændigheder. I tilfælde af afhjælpning af mangler behøver vi ikke at bære de øgede omkostninger, der er afholdt ved overførsel af varerne til et andet sted end udførelsesstedet, medmindre overførslen svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Forkortelsen af ​​denne periode finder ikke anvendelse:

- skyldes straffesager skader, der kan tilskrives os på grund af skade på liv, krop eller helbred, og i tilfælde af andre skader, der forsætligt eller grov uagtsomhed er forårsaget;
- for så vidt vi med svig har skjult manglen eller har påtaget os en garanti for kvaliteten af ​​varen;
- for genstande, der er brugt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige brug og har forårsaget dens mangel;
- i tilfælde af lovmæssige regeringsret, som du har mod os i forbindelse med manglerettigheder.

§ 5 Valg af lov

(1) Dansk lovgivning finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, for så vidt som den beskyttelse, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen om forbrugernes sædvanlige opholdsstat, ikke trækkes tilbage (princip om fordelbarhed).

(2) Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.

II. kunde information

1. sælgers identitet

Sabine Schulz
Bøgelunden 2
6840 Oksbøl
Danmark
telefon: +49 27827869
e-mail: info@frenchic.dk

Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen giver en platform for den udenretslige tvistbilæggelse (OS-platform), som findes på https://ec.europa.eu/odr.

2. oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, indgåelsen af ​​selve kontrakten og mulighederne for korrektion udføres i overensstemmelse med reglerne "Indgåelse af kontrakten" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. kontraktsprog, kontrakt tekstlagring

3.1 Kontraktsprog er dansk.

3.2 Kontraktens komplette tekst gemmes ikke af os. Inden du sender ordren via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdataene udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af udskriftsfunktionen i browseren. Efter modtagelse af ordren af ​​os, sendes ordredataene, de juridisk krævede oplysninger til fjernsalgsaftaler og de generelle vilkår og betingelser til dig igen via e-mail.

3.3 I tilfælde af anmodninger om tilbud uden for online indkøbskurvsystemet vil du modtage alle kontraktdata i tekstform inden for rammerne af et bindende tilbud, f.eks. pr. e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. adfærdskodekser

4.1 Vi har underkastet os køberforseglingskvalitetskriterierne i Händlerbund Management AG og dermed Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, som findes på: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien. pdf og https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. væsentlige karakteristika ved varerne eller tjenesterne

De væsentligste egenskaber ved varerne og / eller tjenesterne findes i det respektive tilbud.

6. priser og betalingsbetingelser

6.1 De priser, der er anført i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer de samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

6.2 De afholdte forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De kan åbnes via en passende markeret knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og skal desuden bæres af dig, medmindre gratis levering er lovet.

6.3 Hvis levering sker til lande uden for Den Europæiske Union, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (kreditinstitutternes overførsels- eller valutakursgebyrer), som skal bæres af dig.

6.4 Eventuelle omkostninger, der er afholdt af pengeoverførslen (overførsels- eller valutakursgebyrer hos kreditinstitutterne), afholdes af dig i tilfælde, hvor levering sker til et EU-medlemsland, men betalingen blev arrangeret uden for Den Europæiske Union.

6.5 De ​​tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.6 Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, skal betalingskravene fra den indgåede kontrakt straks betales.

7. leveringsbetingelser

7.1 Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen samt eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en passende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2 Hvis du er en forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer under forsendelse kun overføres til dig, når varerne overleveres til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret . Dette gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på din risiko.

8. Juridisk ansvar for mangler

Ansvar for mangler reguleres af "Garanti" -bestemmelsen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse generelle betingelser og kundeoplysninger er udarbejdet af advokaterne i forhandlerforeningen, der er specialiseret i it-lovgivning, og kontrolleres permanent for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer tekstenes retlige sikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Yderligere information findes på: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

sidste opdatering: 23.10.2019